Talentmanagement

Haal eruit wat erin zit!

Elke organisatie heeft talentvolle medewerkers. Dit zijn medewerkers waar een organisatie veel van verwacht en die de ambitie hebben om te groeien. Blijven ontwikkelen is voor hen een vereiste. Het behouden en ontwikkelen van deze medewerkers is een uitdaging voor veel organisaties. Door in talentontwikkeling te investeren is het mogelijk medewerkers aan uw organisatie te binden. Inventus is ervan overtuigd dat wanneer uw medewerkers groeien, uw organisaties mee groeit.

TALENTMANAGEMENT & -ONTWIKKELING

Talentontwikkeling is een ‘hot topic’ en tegenwoordig voor iedere organisatie van belang. Inventus houdt er rekening mee dat iedere organisatie uniek is, evenals de medewerkers die hier werkzaam zijn. Dit maakt talentontwikkeling per definitie maatwerk. Het inzichtelijk maken van de talenten middels een uitgebreide TMA analyse is het startpunt. Inventus doorgrondt op deze manier talent en analyseert of medewerkers in een functie zitten waar ze kunnen excelleren. Inventus is ervan overtuigd dat iedereen talent heeft, maar niet voor elke functie. Wellicht komt u er op deze wijze achter dat een medewerker beter tot zijn recht komt in een andere functie. Het beste uit uw medewerkers halen dat is het uitgangspunt.

 

tma analyse url

 

TALENTEN IN EEN TEAM

Een combinatie van diverse talenten kan een team maken of breken. Als organisatie is het belangrijk hier rekening mee te houden. Behaalt een afdeling niet de verwachte resultaten, functioneert de afdeling niet naar behoren of is samenwerken onmogelijk? Dan adviseert Inventus dit team te analyseren middels de TMA analyse. Deze analyse maakt inzichtelijk waar de ‘problemen’ liggen. Wellicht is het handig medewerkers van functie te wisselen, op een andere afdeling te plaatsen of misschien is een coachingssessie voldoende, hier adviseert Inventus u in. Met de herstructurering van afdelingen is het mogelijk betere prestaties te bereiken.

RENDEMENT UIT TALENT

TMA is een analyse die talenten blootlegt en mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. TMA geeft inzicht in 44 talenten, evenals competenties, motivaties en drijfveren. Het is een complex geheel, wat een begeleiding door onze gecertificeerde talentcoach essentieel maakt. Wanneer uw organisatie op een talentgerichte wijze is ingericht en u aandacht besteed aan talentontwikkeling, biedt u medewerkers een omgeving om te excelleren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers die werken in hun talent beter presteren, meer intrinsiek gemotiveerd zijn en 15% – 20% productiever zijn. Dat is de moeite waard!

 

radar1