Talent Motivatie Analyse

Naast het matchen van kandidaten en bedrijven op basis van de TMA-werkwijze, bieden wij bij Inventus ook de orginele TMA-analyse.

Wat is TMA?

TMA wordt ingezet bij selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Hierin staat het assessment waardevrij benaderen centraal en wordt persoonlijkheid gezien als een neutraal gegeven. Nooit positief of negatief in het algemeen, maar in het licht van een bepaalde functie of organisatiecultuur kunnen bepaalde talenten en persoonlijkheidskenmerken wenselijk of minder wenselijk zijn.

Mensen hebben 22 drijfveren en 44 talenten. Welke heeft uw medewerker?

TMA is een afkorting voor Talent Motivatie Analyse en is bedoeld het beste uit jezelf of je werknemer te halen door gebruik te maken van kwaliteiten en intrinsieke motivatie. Zo is TMA een fijn hulpmiddel bij werving en selectie, individuele- en teamontwikkeling, verbetering van de communicatie, versterken van de samenwerking, beroepskeuze, mobiliteit en re-integratie. De TMA-basistest bepaalt de situatie van de kandidaat op dat moment met een open blik op de toekomst. De test leidt tot een uitkomst gebaseerd op 22 drijfveren en 44 talenten. Hieruit kunnen ontwikkelingsmogelijkheden op de werkvloer ook in kaart worden gebracht.

Wij hebben onze eigen Talentwand ontwikkeld

Op deze wand zijn alle 44 talenten te vinden. De kandidaat kiest deze zelf uit en hierover gaan we dan in gesprek. Zo ontstaat een compleet beeld van de kennis, vaardigheden en drijfveren. Hierdoor kunnen wij een juiste match maken waardoor een kandidaat en bedrijf ECHT bij elkaar passen.

Meer informatie

Drijfveren & talenten

Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid. Ze typerend als het ware de persoonlijkheid. Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van personen. Een hoge drijfveer betekent een makkelijk ontwikkelbare competentie.
Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag van een kandidaat afwijkt van een talent. Gedrag is sociaal wenselijk te manipuleren.

Waar geeft TMA inzichten in?

Emotionele balans

Eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, stressbestendig & druk

Motieven

Aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie & uitdaging

Leidinggevende talenten

Besluiten nemen, onafhankelijk denken en handelen, verantwoording en leiderschap.

Beïnvloedende talenten

Dominantie, energie & actie, confrontatie en volharding.

Sociale talenten

Conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit en contact

Organisatie talenten

Doelgerichtheid, orde & structuur en pragmatisme