Certificering uitzendbureau: certificeringsplicht vanaf 2025

Naar verwachting is vanaf 2025 certificering verplicht voor een uitzendbureau om arbeidskrachten beschikbaar te stellen. Wat houdt die certificeringsplicht precies in? Inventus legt het uit in een nieuwe blog.

Wat is de certificeringsplicht?

In 2025 moeten uitzendbureaus een certificaat hebben om arbeidskrachten beschikbaar te stellen. Het gaat om uitleners die onder de Waadi (Wet allocatie arbeid door intermediairs) vallen. Op deze manier moet onder andere de positie van arbeidsmigranten versterkt worden.

Of de verplichte certificering voor uitzendbureaus vanaf januari 2025 ingevoerd wordt, is nog maar de vraag. Het wetsvoorstel heeft namelijk vertraging opgelopen, door kritiek van onder andere de Raad van State. Na het zomerreces komt de verantwoordelijke minister met een overzicht van aanpassingen voor het voorstel. Dit zorgt voor een vertraging van minimaal twee maanden.

Maar wat houdt die verplichte certificering voor een uitzendbureau precies in? Een uitzendbureau moet voldoen aan een aantal eisen:

1. Loonbetaling op grond van loonverhoudingsnorm

Uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als vaste werknemers in vergelijkbare functies bij de opdrachtgever.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Oprichters van een uitzendbureau moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorleggen. Zo voorkom je dat een bureau opgericht wordt door een ondernemer die eerder belangrijke strafbare feiten pleegde.

3. Gecertificeerde huisvesting (aan arbeidsmigranten)

Wanneer je als uitzendbureau huisvesting aanbiedt, moet deze aan bepaalde eisen voldoen. Zo komen arbeidsmigranten niet terecht in huisvesting die ondermaats is.

4. Beschikbare informatie over veiligheid van de werkplek

Je moet als uitlener zorgen dat uitzendkrachten op de hoogte zijn van de veiligheid op een werkplek. Het uitzendbureau is er verantwoordelijk voor dat werknemers goed geïnformeerd zijn, voor ze aan hun eerste dag beginnen.

5. Goed geregeld pensioen

Als uitzendbureau moet je aangesloten zijn bij de juiste pensioenuitvoerder. Zo bouwen werknemers het pensioen op waar ze recht op hebben.

6. Bankgarantie: waarborgsom van 100.000 euro

Met een bankgarantie door een waarborgsom voorkom je dat ondernemers hun bureau zomaar opheffen of failliet laten verklaren.  De overheid ontmoedigt zo ‘vluchtig ondernemerschap’ in de uitzendbranche. Door de waarborgsom worden openstaande lonen, sancties en boeten alsnog betaald. Startende uitleners hebben te maken met een bankgarantie van 50.000 euro. Na vier jaar met goed werkgeverschap en het daadwerkelijk uitlenen van arbeidskrachten, kan de bankgarantie vervallen.

Voor bestaande bureaus die langer dan vier jaar arbeidskrachten uitzenden, is er mogelijk een vrijstelling. Zij moeten een verklaring betalingsgedrag bij de Belastingdienst voorleggen en vier jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met de Waadi-registratie.

Waarom is de verplichte certificering voor een uitzendbureau nodig?

Uitzendbureaus moeten werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Dat is helaas nog lang niet altijd zo, zeker bij arbeidsmigranten. Met de verplichte certificering wil het kabinet de positie van arbeidsmigranten verbeteren. De certificeringsplicht geldt echter voor alle uitleners, niet alleen voor de bureaus die werken met arbeidsmigranten.

Hoe werkt de certificering?

Er moet in 2024 een nieuwe organisatie opgericht worden die operationeel is voor het uitgeven van certificaten. Via een ingroeimodel worden uitzendbureaus al gestimuleerd voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Deze krijgen ze wanneer ze voldoen aan de eisen. Het certificaat is vervolgens vier jaar geldig.

De Arbeidsinspectie gaat handhaven op de certificeringsplicht. Die handhaving moet vanaf 1 januari 2025 ingaan, maar door de vertraging van het wetsvoorstel is dat niet meer zeker. Wanneer een uitzendbureau geen certificaat heeft maar wel arbeidskrachten beschikbaar stelt, kan het bureau een boete krijgen.

Inleners kunnen ook boetes krijgen. Daarom is het eveneens voor hen belangrijk dat het uitzendbureau waar ze mee samenwerken gecertificeerd is.

Uitzendbureau Inventus

Inventus is al lid van de NBBU: de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Dat betekent dat we de regels, overeenkomsten en CAO van de bond volgen. Dat maakt Inventus een betrouwbare partij voor opdrachtgevers en flexwerkers. We zijn benieuwd hoe het proces voor de certificeringsplicht eruit gaat zien.

Aan de slag bij Inventus?

Bekijk onze vacatures

Inventus

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg ons op jouw favoriete social media apps!

Open chat
1
Hallo 👋 Onze medewerkers zitten voor je klaar om een nieuwe baan te vinden. Stuur ons een bericht via WhatsApp!